Book Cover Image: Info ]

Kristusimpulsen i tidens utvikling og dens virke i mennesket

Kristusimpulsen i tidens utvikling og dens virke i mennesket image


Title: Kristusimpulsen i tidens utvikling og dens virke i mennesket
Author: Rudolf Steiner
Publisher: Norsk Anthroposofisk Forlag (?)
Translation: Ukjent
Year Publ: 1958
ISBN/LCN: Ukjent
Pages: 6
Type: Folio
Size: 9 x 12 inches