id="eLib_BodyTag">
[RSArchive Icon]
Rudolf Steiner Archive Section Name Rudolf Steiner ArchiveA szabadság filozófiája

Egy Modern Világszemlélet Alapelemei

On-line óta: 15th July, 2014

A szabadság filozófiája

Rudolf Steiner Archive Document

Books Section

Az antropozófia a XX. század kereső embere előtt új szellemi világ- és emberképet tár föl, kapcso­lódik az emberiség ősi bölcsességéhez, azonban a keleti tradíciókkal ellentétben a nyugati szellemi életben gyökerezik, és középpontjában a Krisztus-eszmény áll. Így iskolájának módszere is — az ember morális fejlesztése mellett — a nyugati gondolkodásból sarjad. A gondolkodás világprincípi­um, teremtő erő, melynek realitása van. Steiner szellemtudományos kutatási eredményei a gyakor­latban az élet számos területén mutatkoznak; így például a nevelésben (Waldorf iskolák), a gyógy­ászatban és gyógypedagógiában, a művészetben (építészet, festészet, eurythmia, beszéd-formálás, stb.) éppúgy a mezőgazdaságban (biodinamikus metódus) és a társadalmi élet területén (a szociális organizmus hármas tagozódása).

By Rudolf Steiner

GA 4

Az antropozófia a XX. század kereső embere előtt új szellemi világ- és emberképet tár föl, kapcso­lódik az emberiség ősi bölcsességéhez, azonban a keleti tradíciókkal ellentétben a nyugati szellemi életben gyökerezik, és középpontjában a Krisztus-eszmény áll. Így iskolájának módszere is — az ember morális fejlesztése mellett — a nyugati gondolkodásból sarjad. A gondolkodás világprincípi­um, teremtő erő, melynek realitása van. Steiner szellemtudományos kutatási eredményei a gyakor­latban az élet számos területén mutatkoznak; így például a nevelésben (Waldorf iskolák), a gyógy­ászatban és gyógypedagógiában, a művészetben (építészet, festészet, eurythmia, beszéd-formálás, stb.) éppúgy a mezőgazdaságban (biodinamikus metódus) és a társadalmi élet területén (a szociális organizmus hármas tagozódása).

Ez e.Text kiadás biztosítja a csodálatos munkája:
Különböző e.Text átírókhoz
Book Cover Image

Egyes kiadások és / vagy a fordítás a könyv megvásárolható a:

keresés a kapcsolódó címeket megvásár lható Amazon.com!


Köszönet az ismeretlen adományozónak, aki hozzáférhetővé tette ezt a könyvet.

TARTALOM

 Cover Sheet  
Tartalom  
Előszó az 1918-as új kiadáshoz  
 
A SZABADSÁG TUDOMÁNYA
 
I Fejezet: A tudatos emberi cselekvés  
II Fejezet: Mi készteti az embert tudományos megismerésre  
III Fejezet: A gondolkodás a világ megértésének szolgálatában  
IV Fejezet: A világ mint észlelet  
V Fejezet: A világ megismerése  
VI Fejezet: Az emberi individualitás  
VII Fejezet: Van-e a megismerésnek határa?  
 
A SZABADSÁG VALÓSÁGA
 
VIII Fejezet: Az élet tényezői  
IX Fejezet: A szabadság eszméje  
X Fejezet: Szabadságfilozófia és monizmus  
XI Fejezet: Világcél és életcél
(Az ember rendeltetése)
 
XII Fejezet: A morális fantázia
(Darwinizmus és erkölcsiség)
 
XIII Fejezet: Az élet értéke
(Pesszimizmus és optimizmus)
 
XIV Fejezet: Individualitás és fajta  
 
A VÉGSŐ KÉRDÉSEK
 
A monizmus konzekvenciái  
Első függelék  
Második függelék  
The Rudolf Steiner Archive is maintained by:
The e.Librarian: elibrarian@elib.com
[Spacing]